ხის სასტუმროები

ხის სასტუმროები

სასტუმრო N-1

ფართობი: 531.10 მ²

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: სურვილისამებრ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი

 

სასტუმრო N-2

ფართობი: 331.35 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: 2,82 მ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

სასტუმრო N-3

ფართობი: 175.56 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: 1 სართული 2.42; 2 სართულიანი (გვერდით კედლებზე) 3.33, 1.95, 2.56 მ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

სასტუმრო N-4

ფართობი: 350.60 მ³

სართულების რაოდენობა: 3 სართული
ჭერის სიმაღლე: სურვილისამებრ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

1 2 3

1 2 3