ხის სასტუმროები

ხის სასტუმროები

სასტუმრო N-1

ფართობი: 349,60 მ³

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: 1 სართული 2.62; 2 სართულიანი (გვერდით კედლებზე) 2.48 მ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

სასტუმრო N-2

ფართობი: 274.80 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: სურვილისამებრ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

სასტუმრო N-3

ფართობი: 393.56 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: სურვილისამებრ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

სასტუმრო N-4

ფართობი: 563.58 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: 1 სართული 2.53; 2 სართულიანი (გვერდით კედლებზე) 2.65, 1.93 მ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

1 2 3