ხის სასტუმროები

ხის სასტუმროები

სასტუმრო N-1

ფართობი: 300.00 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: სურვილისამებრ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვ

 

სასტუმრო N-2

ფართობი: 747 კვ.მ.

სართულების რაოდენობა: 2 სართული
ჭერის სიმაღლე: სურვილისამებრ
ზოლის ჟურნალი / მონაკვეთის დიამეტრი: მომრგვალებული ჟურნალი
ხის სახეობები: ფიჭვი / ნაძვი

1 2 3

1 2 3